หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2562

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่ 3
24 ธ.ค. 2561
11 ม.ค. 2562
22 ม.ค. 2562
40
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่ 3
24 ธ.ค. 2561
11 ม.ค. 2562
22 ม.ค. 2562
40
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้ Office 365 รุ่นที่ 4
4 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 2562
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
G-Suite for education รุ่นที่ 1
4 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
20 มี.ค. 2562
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การพัฒนา RESTful API รุ่นที่ 1
25 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562
6 ส.ค. 2562
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้ Microsoft Team สำหรับการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
9 ส.ค. 2562
23 ส.ค. 2562
27 ส.ค. 2562
50
เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
TU Moodle สำหรับการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
19 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
3 ก.ย. 2562
50