หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้เครื่องมือจัดการกระบวนงาน (K2-Business Process) สำหรับผู้บริหาร / หัวหน้างาน
15 ต.ค. 2562
21 ต.ค. 2562
22 ต.ค. 2562
30
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
SQL Server 2016 for Programmer
18 พ.ย. 2562
27 พ.ย. 2562
29 พ.ย. 2562
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งาน LINE Official Account การสร้าง ChatBot
2 ธ.ค. 2562
13 ธ.ค. 2562
18 ธ.ค. 2562
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หน่วยงานละ 2 ท่าน)
20 ม.ค. 2563
31 ม.ค. 2563
5 ก.พ. 2563
110
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบแจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ระดับหน่วยงาน-เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน หน่วยงานละ 1 ท่านเท่านั้น
27 ม.ค. 2563
4 ก.พ. 2563
6 ก.พ. 2563
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้ Office 365 รุ่นที่ 5 สำหรับศูนย์ลำปาง
27 ม.ค. 2563
7 ก.พ. 2563
12 ก.พ. 2563
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
11 ก.พ. 2563
20 ก.พ. 2563
24 ก.พ. 2563
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
11 ก.พ. 2563
20 ก.พ. 2563
25 ก.พ. 2563
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
11 ก.พ. 2563
20 ก.พ. 2563
26 ก.พ. 2563
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบแจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2
17 ก.พ. 2563
25 ก.พ. 2563
27 ก.พ. 2563
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การพัฒนา RESTful API รุ่นที่ 2
16 มี.ค. 2563
24 มี.ค. 2563
26 มี.ค. 2563
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ลงได้หน่วยงานละ 3 ท่านเท่านั้น พบกันที่ Microsoft TEAMS ชื่อกลุ่ม "TU Saraban Admin"
30 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563
3 เม.ย. 2563
250
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบปฏิบัติงาน(TaskPPPs) สำหรับ หัวหน้างาน และ Admin นะรุ่นที่ 1 ลงได้หน่วยงานละ 3 ท่านเท่านั้น พบกันที่ Microsoft TEAMS ชื่อกลุ่ม "TU TaskPPPs"
9 เม.ย. 2563
13 เม.ย. 2563
14 เม.ย. 2563
100