หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้เครื่องมือจัดการกระบวนงาน (K2-Business Process) สำหรับผู้บริหาร / หัวหน้างาน
15 ต.ค. 2562
21 ต.ค. 2562
22 ต.ค. 2562
30