หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้เครื่องมือจัดการกระบวนงาน (K2-Business Process) สำหรับผู้บริหาร / หัวหน้างาน
15 ต.ค. 2562
21 ต.ค. 2562
22 ต.ค. 2562
30
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
SQL Server 2016 for Programmer
18 พ.ย. 2562
27 พ.ย. 2562
29 พ.ย. 2562
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งาน LINE Official Account การสร้าง ChatBot
2 ธ.ค. 2562
13 ธ.ค. 2562
18 ธ.ค. 2562
60
เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หน่วยงานละ 2 ท่าน)
20 ม.ค. 2563
31 ม.ค. 2563
5 ก.พ. 2563
110