หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Office365 for Power BI
6 ต.ค. 2559
17 ต.ค. 2559
18 ต.ค. 2559
40
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Office365 for Power BI รุ่น 2 วันที่ 29 พ.ย. 2559
11 ต.ค. 2559
27 พ.ย. 2559
29 พ.ย. 2559
44
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Office365 for Power BI รุ่น 2 (ห้องถ่ายทอดสด) 29 พ.ย. 2559
31 ต.ค. 2559
28 พ.ย. 2559
29 พ.ย. 2559
30
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการประชุมสัมมนาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
12 ม.ค. 2560
7 ก.พ. 2560
8 ก.พ. 2560
160
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
สร้าง eBooks ด้วยโปรแกรม Sigil
28 ก.พ. 2560
19 มี.ค. 2560
20 มี.ค. 2560
35
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รุ่น 1 รอบเช้า
20 ก.พ. 2560
20 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รุ่น 2 รอบบ่าย
20 ก.พ. 2560
20 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 1
20 ก.พ. 2560
31 มี.ค. 2560
3 เม.ย. 2560
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2
20 ก.พ. 2560
31 มี.ค. 2560
4 เม.ย. 2560
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การเตรียมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ รุ่นที่ 1
21 เม.ย. 2560
9 มิ.ย. 2560
12 มิ.ย. 2560
ถึง 16 มิ.ย. 2560
40
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการอบรมและสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่1
7 มิ.ย. 2560
18 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ทดสอบสมรรถนะ Word 2016 สำหรับพนักงานเงินรายได้ (สอบอย่างเดียว) ครั้งที่1
28 มิ.ย. 2560
19 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
40
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ทดสอบสมรรถนะ Excel 2016 สำหรับพนักงานเงินรายได้ (สอบอย่างเดียว) ครั้งที่1
28 มิ.ย. 2560
19 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
40
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการอบรมและสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่1
7 มิ.ย. 2560
19 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การเตรียมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ รุ่นที่ 2
23 พ.ค. 2560
4 ส.ค. 2560
7 ส.ค. 2560
ถึง 11 ส.ค. 2560
40
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Office365 รุ่นที่ 1
28 มิ.ย. 2560
16 ส.ค. 2560
16 ส.ค. 2560
70
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Microsoft Excel 2016 รุ่น1 (ไม่มีสอบ)
21 มิ.ย. 2560
17 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
70
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Microsoft Word 2016 รุ่น1 (ไม่มีสอบ)
21 มิ.ย. 2560
18 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
70
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการอบรมและสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่2
29 มิ.ย. 2560
20 พ.ย. 2560
21 พ.ย. 2560
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการอบรมและสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่2
28 มิ.ย. 2560
20 พ.ย. 2560
22 พ.ย. 2560
50
เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Office365 รุ่นที่ 2
28 มิ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
28 พ.ย. 2560
50
ผู้สมัครเต็ม
แสดง
แสดง
อบรม Excel 2016 รุ่น 2 (ไม่มีสอบ)
28 มิ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560
50
เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
อบรม Word2016 รุ่น 2 (ไม่มีสอบ)
28 มิ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
30 พ.ย. 2560
50