หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2561

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการอบรมเรื่อง OpenStack
11 ม.ค. 2561
18 ม.ค. 2561
19 ม.ค. 2561
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่ 3
9 ม.ค. 2561
2 ก.พ. 2561
6 ก.พ. 2561
70
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่ 3
9 ม.ค. 2561
2 ก.พ. 2561
6 ก.พ. 2561
70